Nu har EU, kommissionen, rådet och parlamentet enats om ett direktiv om upphovsrätten inom EU. Direktivet är i stort en framgång för det kreativa Europa, upphovspersoner, utövare och andra rättighetshavare. Ett genombrott som kan innebära att informationsplattformar får dela med sig av de enorma intäkter deras fria tillgång till gratis information genererat. Det kommer även bli möjligt att balansera upphovspersonernas underläge gentemot uppdragsgivare.

Här en länk till CEPIC:s information http://cepic.org/news/digital-single-market-eu-negotiators-reach-a-breakthrough-to-modernise-copyright-rules  . BLF är medlem i CEPIC som har haft en aktiv och avgörande roll i direktivet slutliga utformning. Motståndet mot direktivet från Google, piratpartister och andra starka lobbygrupper har varit intensivt.