Pressens opinionsnämnd (PON) friar tidningen Expressen för publiceringen av bilder från prinsessan Madeleines smekmånadsresa i fjol. Genom hovmarskalk Svante Lindqvist hade prinsessan gjort en PO-anmälan med motiveringen att bilderna på det nygifta paret i badkläder var närgångna, tagna utan samtycke och innebar en allvarlig kränkning av prinsessans personliga integritet.

Expressen hade under förstasidesrubrikerna ”Maddes lyxiga smekmånad” och ”Maddes och Chris okända sidor” publicerat bilder på prinsessan Madeleine och Chris O’Neill. Pressombudsmannen (PO) Ola Sigvardsson föreslog att Expressen skulle klandras, bilderna hade inte enligt hans åsikt ”så starkt allmänintresse att de motiverade det intrång i privatlivet som publiceringen inneburit”.
Men det tycker inte Pressens opinionsnämnd som dömer. Även om publiceringarna ”otvetydigt inneburit ett intrång i parets privata sfär” anser nämnden att ”varken bilderna eller artikeltexterna innehåller några inslag som är av särskilt integritetskränkande slag. Inte förekommer, så vitt framkommit, några ogrundade spekulationer eller osanna uppgifter i artiklarna”.
Nämnden konstaterar att Expressen ”sammantaget inte gått över den gräns som medför att tidningen ska anses ha brutit mot god publicistisk sed”.