AD-domen i fallet Linn Ohlsson och Sveriges Radio är principiellt viktig. Det kan påverka många så kallade ”fastlansares” arbetssituation, anser Journalistförbundet som har drivit fallet i Arbetsdomstolen . Bara SR anlitar bortåt 2 500 uppdragstagare. SVT, TV 4 och de större tidningsredaktionerna engagerar hundratals frilansande journalister, fotografer och filmare med F-skatt. Många av dem kan vara berörda.

Linn Ohlsson hade varit i många år anställd hos SR på tidsbestämda kontrakt. För att få vara kvar förmåddes hon övergå till uppdragstagare med F-skatt. Radion var i huvudsak hennes enda arbetsplats. När SR inte vill tillsvidareanställa henne stämde Journalistförbundet SR i AD.
AD: s dom går i korthet ut på följande:
* Domstolen förklarar att Linn O har en tillsvidareanställning hos Sveriges Radio.
* SR förpliktas att betala till Linn ett allmänt skadestånd på 40 000 kr och till Journalistförbundet 25 000 kr.
* Medieföretagen (= arbetsgivarorganisationen) och Sveriges Radio förpliktas att betala Journalistförbundets rättegångskostnader med 411 318 kr.
När Journalistförbundet drev fallet till AD förbjöds Linn O att arbeta vidare på SR. Hon har under tiden arbetat på tidsbestämd tjänst på SV 1. Hennes kommentar efter domen till Journalisten.se var: ”Jag hoppas att jag har en bra och konstruktiv framtid på Sveriges Radio”.
På Journalistförbundet jublar man och uppmanar ”fastlansar” i liknande situation att kontakta de lokala klubbarna. På Sveriges Radio ska man ”analysera läget”.
Hela domen i pdf-format kan du läsa här!