Jag jobbar på en Studio. Då jag anställdes så skrevs inga avtal om hur material jag framställt skulle regleras då jag från början inte anställdes som fotograf. Om jag någon gång i framtiden skulle vilja sluta och starta eget eller liknande, får jag då använda mina bilder på hemsida o dyl. eller har företaget jag jobbar på idag rätten till dom.

Jag vet redan att om jag skulle sluta mitt jobb så skulle det antagligen inte vara så uppskattat så “enligt överenskommelse” som jag läst i tidigare trådar är nog tyvärr uteslutet.

Svar av bildombudsmannen Staffan Teste: Det finns inga klara regler när det gäller anställdas upphovsrätt. Är man anställd som fotograf har företaget rätt att utnyttja fotografens bilder fullt ut för egen räkning, men ett överlåtande skall det träffas avtal om, såvida inte företagets verksamhet är just att sälja bilder vidare t.ex. en bildbyrå.

Eftersom du inte från början var anställd som fotograf så har dina arbetsvillkor förändrats och ditt anställningsavtal borde ha skrivits om eller om det inte fanns något diskuterats igenom. Har du varit anställd en längre tid som fotograf (flera år) kan det nog anses att du accepterat de nya anställningsförhållandena genom att du inte själv fört förändringen på tal. I så fall har du ingen rätt utom den ideella till dina bilder tagna för företaget. Du bör dock precis som finns i journalistförbundets kollektivavtal dock ha rätt att visa upp dina tagna bilder för tänkbara framtida arbetsgivare, kunder etc. Enligt min uppfattning kan du däremot inte lägga ut dina bilder på internet, då den typen av spridande är förbehållna företaget som innehar den ekonomiska rätten till bilderna.