En  av de fejkade bilderna. Hunden Photoshopad in på Tammys flaggbild
En av de fejkade bilderna. Hunden Photoshopad av Brukshundklubben in på Tammys flaggbild

Kan man ”kladda ner” den svenska flaggan hur som helst? Ja, åtminstone på Internet, säger jur kand Staffan Teste. Han berättar om ett aktuellt fall. En brukshundsklubb publicerade olovandes på sin hemsida en bild på hans klient Tammy Bergströms berömda svenska flagga och fejkade in ”litet hundar och löst folk”.

I tingsrätten tilldömdes Tammy ersättning för det olovliga intrånget i upphovsrätten. Hovrätten höjde beloppet något. Men ingen av domstolarna tog hänsyn till att brukshundsklubben hade placerat litet hundar på ”nationalsymbolen”.
Staffan och hans klient sökte prövningstillstånd till HD. Staffan skrev:
  ”När det gäller manipuleringen av det i målet aktuella verket, ett unikt fotografi föreställande svenska flaggan i en unik svepande vågrörelse, har detta av motparten beskurits samt manipulerats i strid med 3 § URL genom att figurer, text och djur har placerats ovanpå ursprungsbilden. Verket har därmed inte bara ändrats i strid med upphovsrätten utan även utnyttjats på ett sätt som strider mot de lagar som reglerar heraldiken, vilket klaganden anser inneburit en särskilt allvarlig kränkning av hennes ideella rätt till verket samt skadat hennes anseende som upphovsman.”
Men det hjälpte inte. Prövningstillstånd beviljades ej.
Staffan:
– Man får tydligen placera hundar på svenska flaggan på internet. Men man får inte sy fast ett märke bestående av hundar på en svensk flagga och hissa det upp i flaggstången i sin villaträdgård.

PS. De här raderna är de sista av mig på BLF News. Det har varit många trevliga och intressanta år. Tack för mig!
MERT KUBU