Fotograf  Gunnar Nilsson, Farsta, har stämt Apple i Stockholm för upphovsrättsbrott för att olovandes ha använt en omslagsbild på en CD-skiva av Evert Taube på webben för sin marknadsföring av Itunes.
 Stämningen av elektronikjätten har skett med hjälp av jur kand Staffan Teste och det gäller samma bild av Nilsson som har medgetts prövningstillstånd i Högsta Domstolen i ett annat mål mot Åhléns.
 Bilden tvisten gäller har av Apple använts som liten tumnagelstor bild på webben. Den har tagits bort i samband med rättsprocessen mot Åhléns.

 Som BLF-nyheter tidigare har rapporterat fälldes Åhléns först i tingsrätten i liknande fall med samma bild, men friades efter överklagande i hovrätten. Staffan Teste överklagade på fotograf Nilssons vägnar till HD och Högsta Domstolen har beslutat om prövningstillstånd och väntas avgöra frågan i höst.
 Bilden på Evert Taube tvisten gäller tog fotograf Gunnar Nilsson på 50-talet och den finns på omslaget till ett samlingsalbum.
 Skivbolaget EMI som gav ut samlingsalbumet fick tillstånd att använda Nilssons bild i sin marknadsföring av albumet. Däremot inte att leverera kopior till andra juridiska personer, hävdar Nilsson-Teste.
 Apple AB stäms på 19 160 kr – för skälig ersättning för publicering och för skadestånd, bland annat för att ha utelämnat namnet på upphovsmannen. Stämningen sker inom ramen för så kallat förenklat tvistemål som innebär att parterna betalar själva sina rättegångskostnader.