Vilket timarvode ska du debitera som frilans – om du vill ha en månadsinkomst motsvarande en bruttolön på till exempel 40 000 kr? Det kan du räkna ut enkelt med hjälp av den frilanskalkylator som Journalistförbundet, SJF, har konstruerat. Och omvänt: om du blir erbjuden ett uppdrag för 3 500 kr och det tar dig tre timmar att utföra, kan du snabbt räkna ut vad det motsvarar i månadslön.

SJF har avstått i 2014-års frilansrekommendationer från minimiarvoden och ersätter det med ett ”riktmärke för arvodet” baserat på en månadslön på 36 280 kronor = vad en journalist i Stockholms dagspress tjänade i genomsnitt i januari 2014.  Det motsvarar för frilansen 951 kr i timarvode. Samtidigt lanserar man efter norsk modell frilanskalkylatorn.
Kalkylatorn tar hänsyn till alla omkostnader: egenavgifter, semesterdagar, försäkringar, kostnader för lokal, inventarier mm. För kontor räknar man ett standardbelopp på 10 000 kr/månaden. Fotografer som har dyrare utrusning kan mycket enkelt plussa på det beloppet.
Svar på frågan vilket timarvode du måste kräva för att det motsvarar en bruttolön på 40000 kr i månaden: 1 034 kr i timmen eller 8 274 kr i dagsarvode . Motsvarar en årsomsättning på 891 620 kr
Du hittar SJF: s fiffiga kalkylator här!