Foto: Liv Asker/ALIS –
Ove Renqvist under visningen av hans dokumentärfilm ”Gamla Tennstopet” från 1965 på Sven-Harrys konstmuseum när ALIS-priset delades ut. 

Filmaren och producenten Ove Renqvist tilldelades 2022 års ALIS-pris för att framgångsrikt ha stridit mot Stockholms kommun för att få en skälig ersättning för intrånget i hans upphovsrätt och det olagliga nyttjandet av dokumentärfilmerna ”En blick på Hötorgscity” och ”Gamla Tennstopet” av Stadsmuseet i Stockholm. 

Ove Renqvist som är abonnent på BLF:s guider fick delvis rätt i Patent- och marknads-domstolen men tyckte att den ersättning han tilldömdes var för låg och inräknat advokatkostnaderna var framgången i princip en förlustaffär. BLF:s verksamhetsledare och filmaren Peter Lorentz Johnsson vittande i tingsrätten till fördel för Renqvist men av oklara skäl värderade inte tingsrätten ersättningsfrågan på ett entydigt sätt. 

Renqvist valde att överklaga till Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) och BLF fortsatte pro bono att analysera domen och komma med förslag till hur ett överklagande bäst skulle få önskad effekt i nästa instans och det lyckades helt och hållet. Ersättningen höjdes från 30 000 kr i tingsrätten till över 250 000 kr i PMÖD. Domen kan inte överklagas.

Den här domen kommer vara viktig framåt för alla som driver intrångsärenden. Det är aldrig den som gör fel som i en svensk domstol ska bestämma hur stor en skada är eller vilken ersättning som ska utgå. Det kan låta som en självklarhet men det har tyvärr inte varit så”, säger BLF:s ordförande Putte Salminen i en kommentar.

ALIS upphovsrättspris delades i år ut för tjugoförsta gången. Även om ALIS enbart verkar på litteraturområdet omfattar ALIS-priset alla kulturområden. Priset går till upphovspersoner eller andra som hävdat och kämpat för sin egen upphovsrätt eller som gjort viktiga insatser för att stärka upphovsrätten. Prissumman är 25 000 kronor och årets pris delades ut den 12 december till Ove Renqvist.

Tidigare års pristagare är:

2021 –Mikael Olsson Petra Gipp 

2020 – Jack Werner

2019 – Molly Sandén

2018 – Katrin Byréus

2017 – Margareta Eklöf

2016 – Frilans Riks

2015 – Union of Belarusian Writers

2014 – Cristina Gottfridsson

2013 – Ing-Mari Gustafsson, Paul Håkansson, Lars Melin, Björn Nilsson, Jan Trost och Olle Vejde

2012 – Stefan Lindgren

2011 – Astrid Lindgrens arvingar

2010 – Bob Hanson

2009 – Carina Rydberg och Dick Harrison

2008 – Ulrika Wallenström

2007 – Den danska organisationen Samrådet for ophavsret

2006 – Per & Astrid Björgell

2005 – Claes Eriksson och Vilgot Sjöman & Karin Lidén, SvD:s journalistklubb

2004 – Astrid Jägfeldt och Journalistklubben på Skånska Dagbladet

2003 – Mårten Blomqvist och Magnus Carlsson

2002 – Clas Thor, Mian Lodalen, Lennart Hellsing, Kerstin Hallert, CJ Charpentier och Hans Hederberg

För ytterligare information, kontakta Helen Asker på ALIS eller Putte Salminen på BLF Bildhantering AB.

PRESSMEDDELANDE

Styrelsen