Den vänstersocialistiska tidningen Flamman söker på Facebook ”utbildade fotografer” som vill arbeta ”ideellt” för att ”höja tidningens bildarbete. Är det lönedumpning? Frågar Journalisten.se. Nej, bara en olycklig formulering, svarar Flammans chefredaktör Jonas Thunberg.

Flamman följer alla avtal och är sedan en tid ansluten till kollektivavtal med Journalistförbundet – sedan Flamman blivit medlem i Medieföretagen, säger Thunberg och hävdar att man betalar även frilansar ”allt bättre”.
Vad ska Flamman då med de ”ideellt arbetande fotograferna”? Jo, det här handlar om att komma i kontakt med personer inne i aktivistnätverk för att få bilder från till exempel demonstrationer som de deltar i, förklarar Thunberg för Journalisten.se.
Några av de många kommentarerna på sociala medier:
Tunt av en vänstertidning. Längre sträckte sig inte soldariteten med arbetarna”
”Om tidningen inte har råd att betala ens en smula till medarbetarna kanske den inte ska komma ut?”
”Deprimerande”

Så här såg Flammans annons ut:

flamman