Flashbackarna på bloggen terjadefoton.wordpressfoto.com ska följa de pressetiska reglerna! Det skriver den anonyma redaktionen i ett pressmeddeland. ”Vi har tagit intryck av stora delar av PO: s pressetiska regler. Bloggredaktörerna ansvarar för att värdera sakligheten, väga privatliv mot allmänintresse och ge utrymme för genmäle”, heter det i uttalandet.

 I praktiken betyder det att kommentarerna på bloggsidan kan ändras eller underkännas helt. Däremot är både researcharbete och presentation öppnare, försäkrar man och tillägger:”I syfte att underlätta en källkritisk faktagranskning är vi noga med att redovisa källor. Vår anonymitet ställer höga krav på oss. Det är till exempel särskilt viktigt att beakta etiska regler eftersom de är vår högsta auktoritet i avsaknad av ansvarig utgivare.”
Den anonyma redaktionen hittar du på terjadefoton.wordpress.com