Inrätta en paraplyorganisation för att granska äktheten av bilder. Det föreslår Flashbacksgruppen som hjälpte till att avslöja Terje Hellesös fuskbilder. Förslaget går bland annat ut på att den nya organisationen ska hålla två granskningskonferenser om året.

Det är något oklart hur organisationen ska fungera. Men förslagsställarna har tänkt sig att man ska nominera (skicka?) de bilder man vill ha granskade till konferenserna. Förslaget kan du läsa om närmare här!
Mycket kort redovisade en talesperson förslaget vid PK-debatten i Stockholm, men intresset från debattpanelens sida var ljumt och grävarnas förslag diskuterades inte närmare. Ett argument mot förslaget är att fotograferna inte gärna vill lämna ut sina raw-filer för granskning och att risken för bildstölder kan bli stor.

                                                                                                         [email protected]

 

 

Flashbacksgrävarna förklarar sitt förslag:

Från en av de anonyma bloggredaktörerna har vi med anledning av texten ovan
fått nedanstående synpunkter:

”Vi som har formulerat det bildgranskningsförslag som BLF refererar till i nedan artikeltext, vill påpeka att BLF inte beskriver PK-debatten korrekt. Ni säger felaktigt att förslaget skulle ha avvisats med motiveringen att fotografer inte vill lämna ut RAW-filer – när det i själva verket var tvärtom. Det var Flashbackgrävarnas representant som förklarade att med dagens med informella granskning, (frivillig) så är sannolikt fotografer rädda för att förlora sina RAW-filer – och det är en (av flera) anledning till att bildgranskningen behöver genomföras på ett tryggt sätt. Hur och om en sådana systematiserad bildgranskning inrättas, eller diskuteras, är upp till berörda parter inom fotoområdet – kanske framförallt naturfoto.
Bra också om ni lägger in direktlänken till förslaget, på vår blogg, för om några dagar har förslaget halkat ner på huvudsidan och är då svårt finna när ni endast länkar till huvudsidan.
Med vänlig hälsning
en av bloggredaktörerna för terjadefoton.wordpress.com