Bedriver ett projekt i samarbete med skolorna i kommunen där barn får prova på olika idrotter. Vissa föräldrar har lagt ett generellt fotoförbud på sina barn, och skolorna vill därför godkänna alla bilder före publicering. Detta leder till en fördröjning av publiceringen och aktualiteten i bildmaterialet försvinner. Någon lösning på detta?

Svar från bildombudsmannen Staffan Teste: Är det skolorna = kommunen = icke näringsidkare som står bakom publiceringen behövs inget tillstånd alls. Sedan 1 januari 2007 omfattas inte ostrukturerad publicering på Internet av personuppgiftslagen. Eftersom kommunen inte är en näringsidkare så gäller inte heller lagen om namn och bild i reklam i detta fall. Det är egentligen att bara plåta på och publicera på nätet. Sedan kan det ju vara en etisk fråga också.

BLF:s notering. GDPR har ersatt personuppgiftslagen och därmed har individerna ett utökat skydd. Kontakta Datainspektionen för besked.