Foto: Björn Bergman – photo2be.com

Det sker förändringar i lagar och regelverk vid flygning med drönare under 2022 och 2023.

Övergripande info från European Union Aviation Safety Agency – EASA finns att läsa här.

För öppen kategori EASA läs här.

Under en övergångsperiod på två år är användningen av drönare som inte är märkta med C-klassning begränsad. Läs här.

Läs och ladda ned PDF här.

Tänk på att drönare som både saknar C-klassning och släpps ut på marknaden den 1 januari 2023 eller senare enbart kommer att kunna fortsätta flygas antingen med tillstånd från Transportstyrelsen inom den specifika kategorin eller inom ramen för en modellflygklubb. För närvarande finns inga C-klassade drönare på marknaden då delar av tekniska standarder saknas. De första C-klassade drönarna förväntas tillverkas senare under 2021.

Håll dig uppdaterad på Transportstyrelsens hemsida.

Styrelsen