Domen från oktober i HFD har som ni vet inneburit att det i princip inte är tillåtet att flyga och fotografera med drönare. Teoretiskt kan det vara möjligt att via Länsstyrelsen söka och få tillstånd. Om man däremot inte omfattas av ”räddningstjänstuppdrag eller brottsförebyggande åtgärder” kommer tillstånd inte att beviljas.
Vi inom BLF, SFF och andra organisationer, drönarföretag och fotografer jobbar nu intensivt med att få till en förändring av nuvarande regler i syfte att rädda drönarbranschen som av Transportstyrelsen har ca 1400 certifierade drönarpiloter i en växande verksamhet. Idag den 2016-12-06 hade vi ett möte där vi diskuterade vad vi kan göra och en av aktiviteterna blir att boka möten med Länsstyrelsen och Näringsdepartementet där vi vill framföra våra synpunkter och framförallt konsekvenser på ”förbudet” men också ge konstruktiva förslag på hur vi kan ”drönarfotografera” utan att inkräkta  på den personliga integriteten.

Medverkande på dagens möte var, från vänster:
_2be9530_72
Thomas Riesler/SFF, Gustav Gerdes/ UAS Sweden, Ann-Katrine Almqvist/SFF, Björn Bergman och
Putte Salminen/ BLF, 
samt Fotograf Johan Gunseus (via Skype)