I den amerikanska kongressen diskuteras just nu om att införa en lag som förbjuder manipulation med bilder av fotomodeller för reklamändamål. Det vill säga att till exempel göra unga flickor smalare och vackrare i Photoshop. För det ändamålet har Federal Trade Commission (FTC) fått i uppdrag att utarbeta en rapport hur en sådan lag skulle kunna se ut.

Lagförslaget stöds av lobbyorganisationer som propagerar mot ätstörningar.Konkret uppmanas FTC ”förelägga kongressen en rapport om användningen, i reklam och andra medier för främjande av kommersiella produkter, bilder som har ändrats för att väsentligen förändra de fysiska egenskaperna hos de ansikten och kroppar för de personer som avbildas”

Om det kan man bland annat läsa i Time Magazine och själva uppdraget kan du läsa här!