Förre VD:n i Sveriges fotografers förbund (SFF) Catharina Ekdahl har stämt förbundet på 300 000 kronor plus ränta. Hon lämnade sin tjänst i protest mot att förutsättningar för hennes anställning förändrades av styrelsen och att hon fråntogs befogenheter. Nu kräver hon att ett avgångsvederlag ska utbetalas enligt anställningsavtalet. Styrelsen har beslutat att avslå hennes begäran, skriver Journalisten. se.


Catharina Ekdahl anställdes som VD i SFF i januari 2011. Det var då en helt nyinrättad tjänst. Vid årsstämman i april avgick den sittande styrelsen och en helt ny styrelse och ordförande valdes. En schism uppstod mellan den nya ordföranden och verkställande direktören. Om det har BLF News rapporterat tidigare.
Enligt Journalisten. se står det  i avtalet mellan parterna att VD har tre månaders ömsesidig uppsägningstid och att VD: n har rätt till avgångsvederlag om SFF säger upp anställningen eller om ”förutsättningar i anställningen väsentligt ändrades”.