Jag föreläser om medier i skolor och vill kunna visa foton ibland i powerpointpresentationer. Kan jag göra det utan att betala fotografen? Det är inte fråga om mångfaldigande utan bara visning.

Svar: Nej, det får du inte, såvida inte skolan har avtal med Bonus Copyright Access.