Foto: Mattias Nilsson/IMS Bildbyrå

IMS Bildbyrå i Stockholm, som häromåret förmedlade bilden av den berömda ”grekturken” till Lindahls Mejeri AB i Jönköping, anser sig nu inte ha fått betalt för en annan bild som man har levererat till samma mejeri. Det gäller en bild på en ko ( se till höger) som sedan fyra år pryder diverse mejeriprodukter och figurerar i marknadsföringen på nätet.
Tvisten gäller ersättning och skadeståndskrav i storleksordningen minst en halv miljon kronor, erfar BLF: s nyhetsred.

 

Bildbyrån hävdar att Lindahls köpt bildrätten 2008 endast för ett år och för mycket begränsat användande, men att mejeriet – som numera ägs av Skånemejerier – fortsatt att flitigt använda bilden på kon på mängder av produkter, i marknadsföring och i pressbilder utan tillstånd. IMS Bildbyrå har räknat fram att den olovliga användningen motsvarar ett ersättningskrav på runt en halv miljon kronor. Då ingår inte ett eventuellt skadeståndsyrkande.
Bilden på kon har tagits av fotograf Mattias Nilsson.  Det av isländskt ägda  NordicPhotos/IMS Bildbyrå har bildrätten till ”kobilden”. Jur. kand. Staffan Teste, Bildombudsmannen AB har uppdraget av IMS att kräva betalt för bilden.

Staffan Teste säger i en kommentar:
– Lindahls tycks ha svårt att förstå upphovsrättslagstiftningen och lagen om namn och bild i reklam. Först användes bilden av en grek som förvandlades till en turk utan tillstånd och efter det exploaterade företaget kobilden. Trots att inget avtal funnits har bilden använts som produktbild, i reklam och som pressbild.
– Flera andra företag som utnyttjat bilden som Lindahls inte har någon rätt till har nu fått kvar på deras otillåtna användande.
– Högst egendomligt att företaget så raskt efter uppståndelsen med grekbilden gör om samma misstag med en ko. Kanske tur för Lindahl att kon själv inte har några rättigheter till skillnad från greken.

FOTNOT. I fallet med bilden på greken som figurerar på förpackningar på turkisk yoghurt saknades så kallat modellmedgivande av den grekiska farbrodern. Det tvingades Lindahls betala ett betydande skadestånd.