Foto & Filmguiderna 2020 blev lite sena från tryckeriet men kommer att distribueras till våra medlemsföretag och abonnenter denna vecka, dvs V6.

Styrelsen