Hovrätten för Nedre Norrland dömde Aller Media AB, som utger Se och Hör, att betala större skadestånd till en fotograf i Östersund för att tidningen olovligen hade publicerat hans bild. Tidningen hade i skadestånd betalat endast 1 500 kr, hovrätten anser att skadeståndet bör vara 5 000 kr.


I tingsrätten förlorade fotografen och dömdes att betala även Aller Medias rättegångskostnader. Enligt hovrättens dom slipper han det.
Bakgrunden till fallet: I samband med Tv-programmet ”Bonde söker fru/man” blev bilder på en person nyhetsmässigt aktuella. Östersundsfotografen hade en aktuell bild och lade ut den till försäljning till högstbjudande med ensamrätt på sin slutna webbsida (Dit endast vissa nyhetsmedia ha tillträdeskod). Expressen bjöd högst. Men Se och Hör hittade bilden på en Facebooksida och publicerade den innan Expressen hunnit ut med sin story.
Med hjälp av jur kand Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, förhandlade då Östersundsfotografen med Se och Hör samt begärde ersättning och skadestånd. Tidningen betalade då sammanlagt 13 194 kr. Det ansåg Östersundsfotografen inte var tillräckligt vad gällde skadeståndsdelen och stämde Aller Media AB i tingsrätten, men förlorade och tvingades betala av motpartens rättegångskostnader drygt 9 000 kr. Nu slipper han det genom dom i hovrätten och får dessutom i skadestånd ytterligare 3 500 kr.
Ombud för Aller Media AB har varit advokat Per Österlind Vinge KB.

Fotnot: Om man förlorar i ett så kallat småmål – där huvudprincipen är att vardera parten betalar sina rättegångskostnader – riskerar man betala högst en timmes advokatarvode + resekostnader för motpartens ombud.