Fotograf Jonas Lemberg vann i Solna tingsrätt processen mot konstnär Markus Andersson. Tingsrätten förpliktar Andersson att betala Lemberg i skadestånd 17 800 kr för att han olovligen använt fotografiet av Christer Pettersson som förebild för tavlan ”Svenska syndabockar”. Dessutom ska Andersson betala Lembergs rättegångskostnader med 2 046 kr.

DOMSKÄL:
Tingsrätten har att bedöma om Markus Andersson genom målningen ”Svenska syndabockar” har gjort ett intrång i Jonas Lembergs rättigheter till Fotografiet.Tingsrättens bedömning är strikt juridisk, vilket bl.a. innebär att tingsrätten inte avser att bedöma målningens och Fotografiets kvalitet eller moraliska värde. Inte heller bakomliggande syften eller idéer, som möjligen har en större betydelse inom konstvetenskapen, har någon betydelse vid tingsrättens bedömning.
”Enligt tingsrätten finns påtagliga likheter mellan Fotografiet och den del av målningen som föreställer Christer Pettersson. I såväl Fotografiet som i målningen framställs Christer Pettersson utifrån samma vinkel. Därutöver finns det påtagliga likheter mellan Fotografiet och målningen beträffande frisyren, kläderna, kulören på skjortan, ansiktsdragen samt blicken. Likheterna är enligt tingsrätten sådana att det kan uteslutas att Markus Andersson skulle ha kunnat framställa målningen utan att ha haft Fotografiet framför sig då han målade tavlan. De olikheter som finns är i allt väsentlig att hänföra till sådana olikheter som naturligt kan uppkomma vid målning på fri hand”
”Enligt tingsrätten skulle upphovsrättslagstiftningen bli relativt tandlös om skyddet för ett verk skulle upphöra så snart verket i och för sig avbildas i ett annat konstverk men sätts i ett nytt sammanhang. Enligt tingsrätten är avbildningen av Christer Pettersson det centrala i målningen. Det är Christer Pettersson som är framträdande och är målningens huvudfokus. Syndabocken och ökenlandskapet har enligt vad Andersson själv har uppgett lagts till för att skapa den symbolik och budskap som han ville förmedla med målningen. Det som tillkommer i målningen utöver avbildningen av Christer Pettersson innebär enligt tingsrätten att förändringarna av Fotografiet inte är så omfattande att det kan anses att Markus Andersson genom sin målning har framställt ett nytt och självständigt verk i fri anslutning till Fotografiet. Målningen ”Svenska syndabockar” får därför anses vara en exemplarframställning av Fotografiet.”
”Med hänsyn till att Jonas Lembergs talan till större del vinner bifall ska han anses som vinnande part. Markus Andersson ska därför ersätta Jonas Lembergs rättegångskostnad.”
Återstår att se om Markus Andersson överklagar till hovrätten.