För tolv år sedan möttes den svårt cancersjuke fotografen Bernt-Ola Falck och biskop Martin Lönnebo på Universitetssjukhuset i Linköping. Det resulterade i en rad möten och samtal om livet och döden. Och i en gemensam bok:”Livsvandringen”.

Biskopen Lönnebo skrev tolv dikter om livets rastplatser, fotografen Falck illustrerade dikterna med tolv svartvita bilder. Bernt-Ola dog sommaren 2006. Nu har hans vän BLF-medlemmen Bernt Josephson på sitt förlag gett ut en andra bearbetad upplaga av boken. I Linköpings domkyrka ordnar samtidigt stiftet en minnesutställning på samma tema.

”Livsvandringen” är tänkt att fungera som ett stöd till människor i svåra livssituationer. Om man är på väg att dö, bör man, om man orkar och inte har för mycket ångest, tala om döden, menar Martin Lönnebo. Det lättar ofta ångesten och bidrar till att man accepterar både liv och död.

Bilderna/rastplatserna:  en sten, ett ansikte i glas av ung flicka, en myrstack, ett taggtråd, en övergiven brygga, tant på en bänk på höstlig kyrkogård, en död kaja på en parkeringsplats. Bernt-Ola Falcks svartvita bilder är enkla, men suggestiva. Poesin: Martin Lönnebos texter kompletterar bilderna väl.
Dikten ”Döden” börjar med raderna:

”Dina ögon, fågel, äro slutna.
Ögat mot marken vilar
på den kalla snön på parkeringsplatsen.
Jag närmar mig.
I det svarta ser jag
universums oändliga mörka kalla
        tomrum,
ty mörkret, kölden och
         tomrummet
är det mesta. Vilken sällsam rastplats på
livsvandringen, belägen vid en
kajas grav…”

Mer om boken kan du läsa här!