Foto:: Jonas Lemberg Upphovsbrott eller inte? Fotograf Jonas Lemberg med sitt fotoporträtt av  Krister Pettersson  och konstnären Markus Andersson till vänster
                                                                                                                           Foto: Jonas Lemberg
Brott mot upphovsrätten eller inte? Fotograf Jonas Lemberg med sitt fotografi av Christer Pettersson, till vänster, och konstnären Markus Andersson med sin tavla ”Svenska syndabockar” till höger

Konstnären Markus Andersson målade för några år sedan efter fotografen Jonas Lembergs fotografi ett porträtt på Christer Pettersson. Utan att fråga Lemberg om lov. I fjol stämde Lemberg Andersson för brott mot upphovsrättslagen. Nu har parterna mötts en sista gång inför Solna tingsrätt och väntar på domen. Andersson, som hade sålt sin omdiskuterade tavla till en konstintresserad, hade fått låna tavlan för att visa den för rätten. Här ovan förevigades ögonblicket när fotografen och konstnären utanför rättssalen visar sina verk.

Domen i den segslitna tvisten som pågått i flera år väntas bli principiellt intressant. Sedan en lagändring 1994 har liknande fall egentligen inte prövats upphovsrättsligt.
I sak begär fotograf Jonas Lemberg (som biträds av jur kand Staffan Teste) ersättning och skadestånd på sammanlagt 20 800 kr för att Andersson utan tillstånd plagiera hans fotografi genom att måla sin tavla och dessutom sälja posters via sin hemsida.
Konstnär Markus Andersson (som biträds av jur kand Tobias Ridderstråle)  medger att han haft Lembergs fotografi som förebild vid sitt konstnärliga arbete, men hävdar att tavlan ”Svenska syndabockar” är ett eget och självständigt verk och att han, därest tingsrätten skulle finna att han gjort intrång i Lembergs upphovsrätt i vilket fall inte gjort det ”uppsåtligen eller av oaktsamhet”
Jonas Lemberg har som expertvittne kallat förre, mångårige ordföranden i BLF Rune Borgström, som har hörts av rätten per telefon och som i ett skriftligt dokument skriver:
”För utnyttjande av fotografi som förlaga, avritning av bild, fordras tillstånd av upphovsmannen. Detta framgår av upphovsrättslagen och i BLF:s leveransvillkor och är praxis inom bildområdet. Detta gäller bilder som avritats eller överförts till annan konstart utan upphovsmannens tillstånd.
I BLF: s cirkaprislista finns prissättning för sådant användande angivet. Detta gäller oavsett om det är en näringsidkare som svarar för visningen eller någon annan.”
”Sker ett tillgängliggörande på Internet utan överenskommelse är det att anse som oaktsamt varför skadestånd skall utgå.”
Markus Andersson hävdar däremot att hans arbetssätt vid tavlans tillkomst är ”sedvanligt och allmänt accepterat inom konstbranschen” och han åberopar bland annat konstnären Cecilia Edefalk vars tavlor ”säljs för miljonbelopp och som ofta ligger mycket nära fotografier som tjänat som förlagor.”
BLF News har tidigare utförligt rapporterat om den mångåriga striden mellan fotografen Lemberg och konstnären Andersson. Bakgrunden hittar du här!