Vi har en hemsida till vår ideella förening. Medlemmar skickar ibland in texter (tex referat, artiklar från aktiviteter) och foton som vi lägger ut. Men det är inte alltid som namn på fotograf/textförfattare skrivs ut. Jag vet att man enligt upphovsrätten ska göra det, men tittar man runt på hemsidor, även för kommersiella företag, så anges väldigt sällan fotograf/textförfattare. Ska jag vara ärlig så är det nästan aldrig som det står fotograf under foton alt. vem som skrivit om t.ex. en genomförd aktivitet. Vad gäller egentligen för det? Till vår sida skickar upphovsmannen själv in sitt material och det måste ju ses som ett godkännande att publicera. Men, SKA man alltid ange upphovsman eller BÖR man göra det?

Svar från bildombudsmannen Staffan Teste: God sed i upphovsrättslagens mening innebär att upphovsmannens namn skall anges. Ibland kan det röra sig om avtal mellan upphovsman och bildköpare om att namnet inte behöver sättas ut. Men den ideella rätten kan endast efterges i ringa omfattning så fotografen kan ångra sig och i efterhand begära ersättning om användandet blev omfattande. Säkrast är att sätt ut namn. Att avsändaren är en ideell förening ändrar inget i detta avseende.

BLF:s notering. Idag är det viktigare än någonsin att ange fotografens namn. GDPR ger den avbildade en rätt att bli ”glömd”. Då är det viktigt att fotografens namn finns utsatt för att underlätta kontakt. Dessutom kan fler bilder användas om det finns en möjlighet för den som vill använda en bild att kontakta fotografen. Idag är herrelösa ett verk på internet ett stort problem som förhindrar lovlig användning och vilket innebär uteblivna inkomster för fotograferna.