Regeringen föreslår att ett nytt begrepp – ”olovlig fotografering” – från 1 juli 2012 införs i brottsbalken. Talesmän för pressens organisationer protesterar. Det är ett hot mot bildjournalistiken och yttrandefriheten, hävdar kritikerna.

Träder lagen i kraft gäller det för även professionella fotografer att fråga sig, särskilt om man fotograferar eller filmar inomhus i en bostad, i ett omklädningsrum eller ett toalettutrymme: Kränker jag någons integritet som privatperson? Har jag vederbörandes medgivande?
Så här föreslås nämligen den nya paragraf 6 a i brottsbalken lyda:
 ”Den som olovligen, på ett sätt som är ägnat att kränka den enskildes personliga integritet, fotograferar eller annars med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller i ett annat liknande utrymme, döms för olovlig fotografering till böter eller fängelse i högst ett år. Detsamma gäller den som olovligen fotograferar eller annars med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av någon på ett sätt som är påträngande, närgånget eller dolt och ägnat att allvarligt kränka hans eller hennes personliga integritet som privatperson.”
 
Det sistnämnda stycket gäller oavsett plats. Till bostad räknas till exempel även ett hotellrum, ett tält, en båthytt och liknande. Lagrummet gäller om den fotograferade befinner sig i någon annans bostad. Och det görs ingen skillnad på om personen befinner sig ”längre in” i rummet eller ”nära ett fönster”.
 Ute i trädgården eller på den privata gården? Ja, där är lagstiftaren mera tolerant. Det tolkas litet luddigt som en mera friare zon.
 Uppdrag Granskning m.fl. grävande journalister kan dock ännu känna sig lugna. Dold kamera för att avslöja politiker, skurkar m.fl. ska även i framtiden vara tillåtet, heter det.
 Den enskilde fotografen kan inte längre lika lätt söka skydd bakom ansvarige utgivaren, även om det i justitiedepartementets promemoria medges att det kan inträffa fall där fotografen inte kan straffas (när anonymitetsskydd som uppgiftslämnare gäller). Enligt lagtexten är nämligen alltid fotografen = gärningsmannen.
 Några kritiska röster i debatten:
Anna Serner, Vd i TU:
 ”Lagstiftaren har glömt bort eller inte förstått att det här lagförslaget inskränker yttrandefriheten och det försvårar journalisters granskande arbete.
Agneta Lindblom Hulthén, ordförande i SJF:
 ”Förslaget innebär att den enskilde fotografen vid varje tillfälle måste avgöra lämpligheten att fotografera eller inte, istället för den ansvarige utgivaren i samband med publiceringen”
 Mia Karlsvärd, ordförande i Pressfotografernas klubb:
” Nu är det i elfte timmen dags för att alla publicister och alla privatpersoner för den delen också att vakna.”
 TU:s jurist Per Hultengård:
 ”Det finns en gråzon, där fotografen under någon tiondels sekund kanske, ska avgöra om fotograferandet är tillåtet eller inte..”

 Justitiedepartementets lagförslag med kommentarer kan du läsa här!