Cepic 10:e juni. Att bildjournalisten  är en utrotningshotad art kommer inte som någon överraskning för de flesta, men vad kan man göra och hur ser framtiden ut.

Ny billig innovativ teknik och ökad medborgarjournalistik har gjort att prisnivåerna sjunker. Renate Schroeder från European Federation of Journalists anser att den nya tekniken måste vi lära oss, samtidigt utgör inte medborgarjournalistiken något problem, som Scott McKiernan, Zuma Press  uttryckte det ”De har funnits där sedan dag ett” Danmark är det landet som Renate nämner som en föregångare när det gäller att utbildning, och där man gör det på bred front. Den centrala frågan angående de sjunkande priserna var det  ingen som hade några svar på, intresset för bilden som uttrycksmedel har ökat med den digitala revolutionen och så borde även affärsmöjligheterna. Delar av publiken uttryckte oro över att fotografen så lätt förhandlade bort sina rättigheter till materialet, eller tvingades som en av orsakerna. Scott McKierrnan menar att man måste se möjligheter i nya media modeller och att bara inneha och kunna hantera den senaste tekniken hjälper inte, ”Det är du som gör dig till en bättre fotograf”.

Mark Little som jobbat inom nyhetsbranschen som jobbade för Irlands television, IRE i tjugo år och som efter att ha tittat på BBC där en reporter rapporterade från protester i Iran, utan bild och på en dålig telefonlinje, där människor blivit dödade. Mark gick omedelbart ut på nätet och hittade bilder och tagna av folk på plats med mobiltelefoner. ”Det var en väckar klocka ! Medborgarjournalistik är  ett hot mot hela den redaktionella utgivar modellen”. Journalistiken har blivit mer demokratisk, men frågan kvarstår, är det rätt och korrekt information som kommer fram? På detta har han ingen lösning, men han konstaterar att sökmotorer är sammanställande inte redaktionella, de visar information via rankning, inte efter redaktionell relevans. Med detta i åtanke är det inte konstigt att Mark Little lämnat den Irländska televisionen och startat bolaget Storyfull, detta bolag jobbar med att hitta relevant information och använda sig av den informationen som är relevant och har ett värde.

Bildjournalistik är inte död, det är den gamla redaktionella modellen som vacklar och försöker lösa sin problem med att producera billig icke relevant information och de vill att bildjournalisten som är underleverantör ska vara med och finansiera undergången genom låga priser.