Foto: Kent Hirsch

Igår var det årsmöte i BLF_Fotograferna och stämma i BLF Bildhantering AB. Nya stadgar antogs för BLF_Fotograferna som anpassning till Journalistförbundets struktur. Stadgarna ska slutligen godkännas vid ett medlemsmöte i höst. Som en anpassning för det som komma skall valdes samtliga ledamöter på ett år. Respektive styrelse ser nu ut så här:

BLF_Fotograferna: Ordförande – Paul Vestergren, styrelseledamöter – Björn Bergman, Kent Hirsch och Peter Mild.

BLF Bildhantering AB: Ordförande – Paul Vestergren, styrelseledamöter – Lars Modie, Björn Bergman, Kent Hirsch och Peter Mild.

Styrelsen