Friköp av bild

Vad ligger ca priset på en bildförsäljning med dessa krav: friköpt bild (dvs fri användning inom organisationen, och vi är garanterade att bilden inte publiceras någon annanstans; vi har publiceringsrätten).

Svar: Det går ej att ge ett generellt svar på frågan. Hur pass unik är bilden, hur pass stor spridning kan bilden komma att få? Frågor av detta slag avgör det slutliga priset. En fingervisning kan man få genom att köpa BLF:s cirkaprislista och titta igenom det användande man tänkt sig och se vad detta skulle kosta utan friköp. ?Det är också en fråga vad som avses med friköp. Är det tidsbestämt, ett år, två år? Ju kortare tid desto billigare bör man kunna erhålla bilden. Generellt kan dock sägas att om ett företag vill friköpa en bild så att fotografen inte får använda bilden (exklusivt friköp) blir det dyrare.

Jag ska fotografera åt ett företag som bedriver utbildningsverksamhet (KY). De vill ha fri användning av bilderna, både web och tryck för att “visa” sin utbildning. Tar jag betalt för Timarvode + användning eller bara användning? Räknas det som kommersiellt eller redaktionellt? Hur räknar jag ut priset i så fall? Har precis beställt er guide.

Svar: För beställda fotouppdrag debiterar du för tid, reskostnader och efterarbete. Då ingår att kunden får använda bilden för det som ni kommit överens om. Det är viktigt att det finns specificerat hur kunden får använda bilden – vi avråder normalt för rena friköp. Om kunden ska ha helt fri rätt till bilden rekommenderar vi att man tar ett högre timarvode. Om sedan kunden vill använda bilderna för andra användningsområden debiteras detta enligt arkivpris. Ofta med viss rabatt om det är bilder som kommit till på kundens initiativ. Redaktionellt foto är bara när kunden är en tidning eller liknande. Allt annat betraktas som kommersiellt.

Written by