Jag arbetar på en ideell organisation som själva har producerat ett antal filmer/videor för utbildningar tillsammans med producent/fotograf. De säljs i mycket begränsad upplaga (5-10 ex) till ett lågt pris. Producenten börjar bli till åren och vi har kommit överens om att det bästa är att vi tar över. Vad kan jag avtala om att ta över och hur mycket skall jag betala? Vill göra rätt för mig, men filmerna är mer än 10 år så alternativet är att helt lägga ner dem – vilket vore synd.
Har hört att man kan avtala om ett pris baserat på de fem senaste årens försäljning. Hur då?

Svar från bildombudsmannen Staffan Teste: Köps ett företag upp händer det att köpeskillingen baseras på de senaste tio årens vinst. I det här sammanhanget låter prissättningen väldigt osäker. Ett sätt kan kanske vara att erbjuda procentuell andel i framtida försäljning.