2fb8d351b1cb95e990e38d69c0b63a79

Plymouth Post heter ett nystartat lokalt onlinemagasin i England. Bakom det intressanta projektet finns några frilansfotografer som kombinerar bilder med korta nyhetstexter och använder sajten för marknadsföring av sina företag.

 

Det är med när ortens vinterbadare har sin stora lögardag och redovisar evenemanget med många bilder. Olyckor, sportevenemang, fester, föreningsliv rapporteras med bilder och texter.

Läsekretsen kan beställa bilder. En pojklagmatch i de yngre åldrarna kan resultera i tolv publicerade bilder. Redaktionen försöker även locka annonsörer. Ännu dock med något magert resultat. Plymouth Post – kanske något för Sverige?