Jag har av en restaurangägare blivit ombedd att ta en del foton i restaurangen som han sedan ska lägga upp på sin nya hemsida. Om jag fattat saken rätt så behöver jag som fotograf inte be gästerna om lov att fotografera dem men vad gör jag om en gäst i mängden lägger in sitt “veto”?

Restaurangägaren måste tydligen be mig och gästerna om lov för att få lägga upp bilderna på hans hemsida. Stämmer det? Det blir ju lite knöligt om man ska fråga alla gäster om lov.

Om nu restaurangägaren önskar några bilder på gästerna vid spelmaskinerna eller roulettbordet, vilket av en del människor uppfattas som känsligt, hur tacklar man det om de protesterar. Har jag rätt att ta bilder men att de har rätt att motsätta sig att de kommer upp på hemsidan?

Svar från bildombudsmannen Staffan Teste: Alla måste tillfrågas. En restaurangs hemsida är att anse som reklam för en näringsidkare och då är lagen om namn och bild i reklam tillämplig. Personer har alltså rätt att helt vägra.

BLF:s notering. Dessutom finns GDPR som ger ett utökat skydd för personuppgifter. Ett fotografi med en igenkänningsbar person är en personuppgift. Samtycke krävs.