Malmö stad är den senaste i raden av kommuner som med hänvisning till GDPR ställer in den
traditionella skolfotograferingen. Till SVT säger Mats Johnsson, chef hos grundskoleförvaltningen:
Det ligger inte i skolans uppdrag att erbjuda fotografering till vårdnadshavare. En annan kommentar
som hörts är att det blir för administrativt krångligt på grund av GDPR.

Det är rent nonsens. Precis som tidigare under personuppgiftslagen behövs målsmans underskrift
enligt GDPR. För exempelvis en högstadieelev går det givetvis att ordna så att ett samtycke gäller
årskurs sju till nio. Att kommunerna skyller på en europeisk förordning som är till för att underlätta
hanteringen av personuppgifter säger något om kommunernas och skolornas oförmåga att anpassa
sig och tjäna medborgarna på ett smidigt sätt. Inte ens Sveriges Kommuner och Landsting verkar
tycka att hantering av skolfotografering är en gordisk knut.

Skolfotograferingen i Sverige har anor som är över 100 år. Och med tanke på att det idag sprids
personbilder på nätet i en rasande takt i de mest skiftande sammanhang är det mycket förvånande
att en organiserad och professionell företeelse som skolfotografering stoppas. Att dokumentera vår
samtid – som elevers skoltid – är en viktig del av vår historia och yttrandefrihet. Vi uppmanar
kommunerna att tänka om. För barnens, föräldrarnas och skolfotografernas skull.

Bildleverantörernas Förening – BLF
Putte Salminen, verksamhetsledare

Foto: photo2be.com – Björn Bergman