Många fotografer har varit oroliga för att det ska bli förbjudet att fotografera folksamlingar när GDPR börjar att gälla den 25 maj i år. Men enligt information från Datainspektionen kommer det även fortsättningsvis att vara tillåtet med en liten brasklapp: Hör någon fotograferad person av sig bör fotografen radera bilden. Det här gäller dock inte om användningen av bilden är för ett journalistiskt eller ett konstnärligt ändamål. Då gäller exakt samma regler som tidigare, dvs. det går då att bortse från GDPR.

Men även om ändamålet inte är journalistiskt eller konstnärligt kan det finnas skäl för en fotograf att inte radera en bild trots påstötning av den avbildade personen men det gäller då att kunna motivera varför man inte vill radera bilden, en så kallad intresseavvägning. En sådan avvägning och motivering kan exempelvis vara att hänvisa till yttrandefriheten. Självfallet gäller att man inte kan bryta mot gällande lagar som lagen mot kränkande fotografering eller lagen om namn och bild i reklam.

Vi i BLF har nyss skickat in ett förslag till Datainspektionen om en uppförandekod för branschen yrkesmässigt fotografi i Sverige. Om uppförandekoden går igenom kommer det att underlätta arbetet rörande GDPR för både fotografer, bildbyråer och deras kunder samtidigt som vi ser till att den personliga integriteten ändå respekteras.

Vi återkommer med mer information om uppförandekoden enligt artikel 40 i den nya dataskydds-förordningen – GDPR.

Den som vill läsa exakt vad Datainspektionen skrivit om att fotografera folksamling kan klicka på länken nedan.

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/missbruksregeln-upphor/publicera-bilder-filmer-och-ljud/#mingel 

Styrelsen.