Den som varit publicerad i tidning, tidskrift eller bok analogt eller digitalt kan få ytterligare ersättning för det genom skolkopieringsersättningen – IR– individuell reprografiersättning. Men du/ni måste aktivt rapportera in dina bilder till Bildupphovsrätt senast  den 31 marsför att kunna få ytterligare betalt. Här kan du/ni läsa vidare: Ersättning för kopiering som sker i skolor och på arbetsplatser | Bildupphovsrätt (bildupphovsratt.se)

IR är alltså ett ersättningsystem för fotografer och andra bildskapare som kompenseras för att skolor, från förskola till högskola, kan kopiera bilder i utbildningsändamål. Det är betydande belopp som förvaltas genom Bildupphovsrätt och som du/ni kan få del av.