Den norske Fotojournalisten har intervjuat bilcheferna på några av de stora dagstidningarna i Norge och beskriver i en ”lägesrapport” tillståndet för pressfotografin i riket. Detta med anledning av alla hårda bantningar av tidningarnas frilansbudgetar och nerdragning av fasta fototjänster.

En av frågorna lyder om bildcheferna har några råd att komma med hur man ska under de närmaste åren överleva som fotograf?

 Här citerar vi två av råden:

 ”Du överlever inte om du marknadsför dig endast som stillbildsfotograf. Du måste vara multimedial. Och du måste också kunna skriva några ord. Det är viktigt att du kommer med egna reportageuppslag. Dessutom är samhällsengagemang viktigt.”

     (Gisle Oddstad, bildchef på Verdens Gang)

 ”Jag tror att framtidens pressfotografer grovt sett kommer att bestå av två slag:

 – De extremt allsidiga som behärskar både den klassiska pressfotografins alla varianter och är duktiga på video och multimediaproduktion.

  – De extremt specialiserade som är duktiga på en specialitet eller som har egenskaper som gjort dem unika.”

 (Richard Sagen, bildchef på Adresseavisen)