Vem är upphovsmannen till bilder som googlas fram? Om man t.ex. googlar på ordet “godis” kan man hitta många olika sorters bilder (tagna av privatpersoner, animerade bilder etc.) och ofta används dessa bilder av andra på till exempel deras bloggar och hemsidor. När det inte gäller privat tagna bilder hur vet man då vem som har upphovsrätten? Är det den som publicerar den på sin blogg/hemsida (trots att bilden ifrån allra första början inte är “deras”)?

Svar från Bildombudsmannen Staffan Teste: Det är alltid den som skapat bilden dvs. fotograferat den från början som är upphovsman och han/hon kan fakturera alla andra för att de använder bilden oavsett om det är i ändrat skick eller ej.

Har jag rätt att ladda ner bilder som jag hämtar direkt via Google?  Är alla skyddade? Om jag försöker ladda ner en skyddad bild, får jag inte direkt en varning då?

Svar från Bildombudsmannen Staffan Teste: Alla bilder är upphovsrättsligt skyddade. Endast bilder där det finns avtal med upphovsmannen om fri användning får användas fritt. Övriga bilder får man utgå ifrån att det är otillåtet att ladda ned för annat än privat bruk inom familjen.