Google ska börja visa vilka bilder på nätet som kan licensieras
Det har sedan länge varit ett önskemål och tryck från bildbranschen på Google
att de ska ta ansvar för bilderna som används via deras plattform. Nu har BLF:s
europeiska systerorganisation CEPIC (Coordination of European Picture
Agencies Stock, Press and Heritage) tillsammans med andra internationella
aktörer kommit överens med Google om att märka bilderna på nätet.

Detta innebär att bildbyråer och fotografer kommer att kunna lägga in
metadata på sina bilder som gör att de redan som tumnaglar kommer att visas
med en ”köpsymbol” på Google. Det kommer också att finnas en URL som leder
till den som har rätt att licensiera bilden.

För att detta ska fungera måste bildbyråer och fotografer börja märka bilderna
enligt den nya metadatastandard som Google, IPTC och Schema.org
tillsammans tagit fram.

Här kan du läsa mer om hur du/ni börjar tagga bilder så att de kan bli säljbara
via Google.

Här kan du också läsa om hur BLF via CEPIC arbetat med frågan.

Den här betyder dock inte att Google kommer undan sitt plattformsansvar enligt artikel 17 i det nya upphovsrättsdirektivet.

Styrelsen