Google överklagar genom sina svenska advokater i hovrätten Stockholms tingsrätts beslut att svensk lagstiftning ska gälla i tvisten med Scanpix. Som bekant har Scanpix stämt Google på cirka fem miljoner kronor för att Google har använt Scanpix bilder utan tillstånd och utan att betala för det.

Nu begär Google att hovrätten ska ändra den så kallade mellandomen i tingsrätten till att ”amerikansk federal rätt ska gälla för det påstådda intrånget i upphovsrätten”.
Google begär dessutom anstånd till den 5 juli att inkomma med skälen för sitt yrkande.
Läs även det här!