Google vill skapa ett internationellt, gigantiskt, digitalt bibliotek och har redan skannat in 7 miljoner böcker. Det har föregåtts av en process och förlikning med de amerikanska upphovsrättshavarna inför en federal domstol.

Även svenska böcker ska skannas in. Beslutet drabbar författare, förlag, men även fotografer. Förklaringen till att böcker utgivna i andra länder omfattas av förlikningen i USA är att alla länder som har skrivit på den så kallade Bernkonventionen (Sverige har gjort det) anses ha ”upphovsrättsrelationer med USA”

 

Den federala domaren har därför beslutat att upphovsrättshavarna i 210 länder ska få anmäla om de ”inte accepterar förlikningen”. Protesterna ska skickas till det registret särskilda registret som har upprättats för Google-projektet i USA. De svenska upphovsrättshavarna som alltså inte vill vara med i registret/inte accepterar förlikningen måste anmäla detta senast 5 maj 2009.

Alla böcker utgivna före 5 januari 2009 omfattas av skanningsprojektet. Den som accepterar förlikningen behöver inte göra något alls. Om boken skannas – får upphovsrättsinnehavaren vara med att dela på en pott på 63 procent av intäkterna, heter det i uppgörelsen. Vilken ersättning som skulle utgå för en svensk bok är oklart. (Utomstående gissar att det kan ligga i storleksordningen 60 dollar per bok. Men det är, som sagt, en gissning)

Omfattas även fotografier och illustrationer i böcker av förlikningen? Det beror på, heter det i förklaringarna. Om den som har upphovsrätten till boken även har upphovsrätten till bilderna/och eller illustrationerna – omfattas allt av förlikningen. Till exempel om den som har upphovsrätten till en fotobok även har rätten till fotografierna är det fritt fram för Google att skanna allt.

Omvänt är det svårt att tro att Google skulle skanna in böcker utan bilder och illustrationer. Det är inte en alltför djärv gissning att man då tar risken och ersätter vederbörande.

Redan den 11 juni väntas den federala domstolen i USA fastställa förlikningen. Det är med andra ord bråttom för de svenska upphovsrättsorganisationerna att sätta sig in i förlikningsavtalets konsekvenser och agera.

Goggles skanning-avtalet finns översatt till svenska. Du kan hämta hem en pdf-fil på länken nedan. Titta också på ”Vanliga frågor” (Fråga 7 gäller fotografierna)