UPPDATERAT. Under sin storhetstid hade Göteborgs-Posten 250 journalisttjänster. För två år sedan fanns det ännu 190 kvar. Sedan har det minskats ännu mer. Och efter det senaste budet blir det bara 109 redaktionella tjänster kvar. Bland annat ska fotavdelningen halveras. Sju fototjänster försvinner. Tre fotografer har i dagarna sagts upp.

Kvar blir endast fem fotografer och två bildredaktörer, skriver tidningen Journalisten i sin senaste pappersupplaga. Bildbehovet ska tillgodoses med hjälp av frilansare, säger tidningsledningen. Sammanlagt 40 heltidstjänster på redaktionen försvinner.
En ny våg av uppsägningar går genom Mediesverige. Sedan i somras har olika medieföretag inlett besparingar på närmare 350 journalisttjänster, summerar Journalisten, som har bland andra intervjuat Magnus Sundberg, fotograf sedan 27 år på GP. Magnus har just skrivit på att han lämnar tidningen frivilligt genom att ta ett avgångsvederlag. Han säger sig inte vara bitter, ska fortsätta jobba som frilans och istället försöka ta vara på de uppslag han inte kunde genomföra som fotograf på GP.
I de lokala förhandlingarna hävdade tidningsledningen att de vill säga upp de fotografer som är ”övertaliga och inte har kvalifikationer att göra andra uppgifter på tidningen”. Journalistklubben ville att man skulle följa Las och göra upp en turordningslista för fotograferna. Parterna kunde inte enas och nu går frågan till centrala förhandlingar.