Pressens opinionsnämnd har fällt GT för att tidningen på sin förstasida publicerade en bild med namn och ålder på en person med texten: ” Han är Västsveriges värsta rattfyllo – gripen 33 gånger”.

 Inne i tidningen fanns ett helt uppslag med rubriken ”Han greps rattfull 33 gånger – och senast försökte A (mannens namn) köra på en polisman”. Ett stort utrymme upptogs av en bild av mannen i helfigur när han fördes in i Borås tingshus bevakad av kriminalvårdare.
 Genom sin advokat anmälde mannen GT för PO och hävdade att publiceringen av hans namn, ålder och bild hade kränkt hans integritet.
 Tidningen försvarade sitt beslut med att rattfyllerifrågans allmänintresse var stort och det faktum att mannen hade kört rattfull så många gånger motiverade att allmänheten skulle varnas för honom.
 Trots att mannen drogpåverkad i det aktuella fallet(*) höll på att köra på en polisman och dömdes även för försök till grov misshandel ansåg PO inte det försvarbart med att publicera namn och bild.
 Pressens opinionsnämnd fällde GT för att ha brutit mot god publicistisk sed.
 
  *
I den aktuella rättegången dömdes mannen till 15 månaders fängelse.