Hallå där! Ni får inte fotografera här! Med myndiga gester försökte en skara av säkerhetsvakter stoppa de sex fotografer som nyligen fick i uppdrag att testa vad som händer om man fotograferar helt lagligt på offentliga platser i Londons City.

Fotograferna ställde upp sina stativ eller stod och sköt med frihand fullt synliga framför bankpalats, försäkringsbolag eller andra finansiella institutioner. På avstånd bevakades deras förehavanden av medarbetare utrustade med videokameror. Allt redovisades i samband redovisades i samband med nyligen avhållna ”London Street Photography Festival 2011”.
Resultatet blev att samtliga fotografer stoppades vid minst ett tillfälle. Vid tre tillfällen tillkallades polis.
Fotograferna hade order att uppföra sig mycket artigt. De skulle endast säga att de stod på offentlig plats där det var tillåtet att fotografera. De privata säkerhetsvakterna använde sig av suddiga argument. När de såg att deras första förbudsuttalanden inte tog skruv och fotograferna begärde förklaringar tog de till luddiga argument som ”terrorism”, ”det krävs tillstånd” och så begärde de se fotografens legitimation.
De tillkallade polismännen visade sig känna till lagarna betydligt bättre. Efter längre eller kortare diskussions tilläts fotografering.
Allt detta kan du se via denna, korta ljudlösa videofilm på en kvart. Kroppsspråken är talande, faktiskt mycket underhållande. De viktigaste repliken återges under de löpande bilderna.
 Dags att göra ett liknande test i Stockholms city?

                            skanna.jpg