Om din bild har synts i ett program som funnits tillgängligt på SVT Öppet arkiv under 2013 och 2014 har du pengar att hämta

Klicka på rubriken
Läs mer: Öppetarkiv