Taube.jpg

Foto: Gunnar Nilsson /Det omstridda skivomslaget!

 Med minsta marginal, rösterna 3-2, vann Åhléns striden om Evert Taube bilden i Högsta domstolen. Därmed slipper företaget att betala för att man använde fotograf Gunnar Nilssons 40 år gamla bild på skivomslaget i sin reakatalog.
Men fortsättning följer i tingsrätten mot Apple som har använt exakt samma Taube-bild gratis  i iTunes.

 

 Att fallet är komplicerat framgår av att två av domarna i HD var av skiljaktig mening och ville fälla Åhléns. Dessutom skrev en tredje av domarna, referenten, ett så kallat tillägg.
 Fotograf Nilssons ombud jur kand Staffan Teste säger i en kommentar:
– Det är verkligen en något oklar dom. Vad menar majoriteten i HD med ”sedvanlig marknadsföring”? I vart fall tänker vi pröva med samma Evert Taube-bild i tingsrätten i Stockholm mot Apple som har lagt ut skivomslaget på nätet och mobiltelefonerna i iTunes.
 I korthet är bakgrunden följande: Någon gång på 1960-talet lämnade fotograf Nilsson ett antal fotografier han tagit av Evert Taube till skivbolaget EMI Music Sweden AB. Som så småningom gav ut ett skivalbum ”O eviga ungdom..” – med en av bilderna på omslaget. Det fick Nilsson betalt för.  År 2003 gav EMI ut en nyutgåva, vilket uppmärksammades av Nilsson som skickade en faktura på 3125 kr. Skivbolaget vägrade först att betala med motiveringen att man på 1960-talet köpt bilden för ”evinnerliga tider”. Då EMI även hade använt bilden i marknadsföringen på internet stämdes skivbolaget vilket resulterade i förlikning mellan parterna.
 Men nu upptäckte fotografen att även Åhléns hade använt bilden i sin reakatalog för CD-skivor. Åhléns vägrade att betala. Och det är det som har vandrat ända upp till HD och nu avgjorts.
 Efter ett långt och stundtals något komplicerat resonemang fastslår HD i sin att Taube-bilden använts i ”sedvanlig marknadsföring”. Och att det ”inte heller har gjorts gällande att det särskilt har avtalats om användning av fotografiet vid marknadsföringen vid något av de tillfällen då EMI använt fotografiet för tidigare utgåvor av albumet”.

 

 Staffan Teste: Vad menar HD med marknadsföring på sedvanligt sätt?

BLF: s juridiska rådgivare jur kand Staffan Teste har skrivit följande debattinlägg med anledning av HD-domen om Taube-bilden:

Högsta domstolens majoritetsbeslut belyser hur svag fotografernas avtalsmässiga position är. Att jämföra med t.ex. musiker och sångare. Ingen skulle komma på att tillåta Åhléns att gratis spela musik från en CD-skiva (vara)  som de skall sälja men HD:s majoritet tycker att det är helt OK att tillåta Åhléns (tredje part) att utan extra ersättning trycka omslagsfotografier i julreakatalog.

HD:s majoritet anser att upphovsmannen måste tåla visst utnyttjande, men varför skall just fotografen som inte får mer betalt av utökad skivförsäljning vara nästan den ende upphovsmannen som skall tåla ett sådant extra utnyttjande?

Under en lång följd av år har bildköparna successivt flyttat fram sina positioner på upphovsmännens bekostnad. Högsta domstolen uttrycker att köparen skall ha rätt till marknadsföring på sedvanligt sätt av en vara (inkluderat möjligheten att utnyttja fotografiet) . Någon närmare definition av vad en marknadsföring på sedvanligt sätt är gör inte HD.

Bildköpare av bokomslag och skivomslag har hela tiden utökat sin marknadsföring. Från början har ett fotografi inköpts för att enbart användas som omslag på en vara, bok, CD-skiva etc. som ställs ut t.ex. i skyltfönster. Därefter har under årens lopp omslaget utnyttjats för annonser, affischer, bokklubbar eller återförsäljares reklam.

I HD-fallet med Gunnar Nilsson har denne aldrig träffat avtal om att tillåta EMI att tredje part (Åhléns) skall kunna utnyttja hans bild för sin marknadsföring. EMI har varit helt medvetna om detta och även tidigare efter stämning ersatt Nilsson för Internetreklam.

Minoriteten i Högsta Domstolen med ”oraklet” inom avtalsrätt Torgny Håstad samt förre JK Göran Lambertz hade också avtalsförhållandet klart för sig. De ställde sig på fotografens sida och ansåg att Åhléns gjort sig skyldig till ersättningsgrundande exemplarframställning.

Därmed följde de också den i svensk rätt omhuldade specifikationsprincipen dvs. den rätt som inte särskilt specificerat övergått till köparen ligger kvar hos upphovsmannen.

Vad menar då den svaga majoriteten i HD, tre varav en med särskilt yttrande, om sedvanlig marknadsföring? Ett utnyttjande som alltmer utökas genom åren.

Saken kommer att ställas på sin spets i ett nytt mål i Stockholms tingsrätt då Apple har stämts för intrång i fotografen Gunnar Nilssons rättigheter. Målet avser samma bild av Evert Taube på samma skivomslag, som iTunes har utnyttjat för sin reklam på Internet för sina tjänster. Utöver detta så går det också att få skivomslag med fotografers bilder nedladdade i mobiltelefon.

Eftersom Gunnar Nilssons bild sändes in till EMI för 40 år sedan var vare sig Internetreklam eller mobiltelefonreklam aktuell. 3-2-domen i HD ger knappast vägledning.