Högsta domstolen har gett prövningstillstånd i ett principiellt viktigt fall. Om det på en norsk hemsida publiceras en bild tagen av svensk fotograf – var ska då tvisten avgöras? I Norge, anser hovrätten. Men BLF-medlemmen Micael Engström i Stockholm som tog den omstridda bilden av Kicki Danielsson överklagade med hjälp av jur kand Staffan Teste till HD.
 Nu är de alltså på väg att få rätt. HD är i princip njugg med att ge prövningstillstånd. Beslutet innebär därför att fallet med stor sannolikhet återvisas till Stockholms tingsrätt. Det är för övrigt Staffans tredje fall i HD i år.

  Varför är det viktigt att få en svensk domstol att avgöra huruvida det kända norska grammofonbolaget Tylden & Co AS publicerat bilden utan tillstånd från den svenske fotografen? Jo, processandet skulle bli avsevärt dyrare och mer komplicerat i Norge. Där krävs det att man vid högre rättsinstanser anlitar särskilda norska advokater med specialtillstånd. Och de är dyra. Enligt svensk lagstiftning är upphovsrättsliga processer betydligt enklare och billigare.
 Staffan Teste har i sitt överklagande till HD åberopat att fotograf Engström är bosatt i Stockholm. Kicki Danielsson är svensk artist men har fans både i Sverige och Norge. Tyldens säljer skivor i en mängd länder. Men om man söker den omstridda bilden på Google.se (alltså Gogles svenska sökmotor) så får bilden den första placeringen. Samma bild publicerad legalt i svenska tidningar kommer längre ner, de har alltså noterat färre sökare på nätet. Teste åberopar även flera rättsfall och Luganokonventionen och har hävdat att fotograf Engströms skada har uppstått i Stockholm och att målet därför ska avgöras i Sverige.
 Bilden på Kicki Danielsson? Den användes ursprungligen av skivbolagsdirektören Bert Karlsson i Skara – som endast hade rätten till svensk användning av bilden – på ett CD-omslag. Det norska skivbolaget Tylden övertog sedan bilden utan att ha avtalat med fotograf Micael Engström om rätten att få använda bilden.
 Fortsättning följer…