Terje Hellesö får inte behålla Naturvårdsverkets titel Årets Naturfotograf 2010. Vid närmare analys har juryn för priset kommit till slutsatsen att Hellesö sannolikt manipulerat bilder även under 2010.

– Vi har gått igenom en del material den senaste veckan och utifrån det har vi beslutat att han inte får behålla titeln årets naturfotograf 2010, säger Anneli Nivrén, presschef på Naturvårdsverket.
Prissumman kommer inte krävas tillbaka då det inte finns skrivet i reglerna något om vad som händer om titeln återtas.