Hemverket AB i Göteborg har stämts för otillåten exemplarframställning och brott mot lagen om namn och bild i reklam av en fotograf i Falköping. I stämningen hävdas att Hemverket utan tillstånd av fotografen använt dennes logotyp i sin

I april blev fotografen i Falköping uppringd av en god vän och kollega som frågade om han fått många fotouppdrag av Hemverket AB. Falköpingsfotografen förstod ingenting. Men vännen skickade honom en kopia av det elektroniska kampanjbrevet han hade fått. Där återgavs Falköpingsfirmans namn och logotyp bland dem som uppgavs arbeta åt Hemverket. Vännen erbjöds att börja samarbeta med Hemverket.
 Falköpingsfotografen hade aldrig samarbetat med Hemverket. Dessutom var hans logga delvis förvanskad.
Då Hemverket inte ville göra upp i godo stämde Falköpingsfotografen med hjälp av BLF: s juridiska ombud Staffan Teste Hemverket vid Skaraborgs tingsrätt i Skövde. Han kräver sammanlagt 20 000 kr i skadestånd; för upphovsrätts- och varumärkesintrång, brott mot lagen om namn och bil i reklam och allmänt skadestånd för ovarsamhet.
 Hemverkets advokat har erbjudit under hand viss ersättning, men parterna står ännu långt från varandra.
 BLF-info har tidigare skildrat Hemverkets omstridda verksamhet när det gäller rekrytering av fotografer. Företaget, som förmedlar villor och lägenheter på internet, lockar fotografer att annonsera för sina företag och ger en av fotograferna på varje ort förtur till att få fotograferingsuppdrag för.