”Ditt sätt att beskriva tjänsten är totalt felaktig och ger en bild av att vi är oseriösa och att man blir lurad. Detta är, enligt min mening, rent förtal . Yttrandefriheten är bra men låt då läsarna få rätt fakta för att skapa sig en egen uppfattning! ” Det skriver VD i Hemverket AB Imre Martin med anledning av vår artikel ”Se upp med märkligt erbjudande.”

I sak anför Imre Martin följande:

”Partnerskapet innebär bl.a. att fotografen får beställningar direkt av oss utan att göra något alls. Hemverket står dessutom för fakturering m.m. Det du beskriver är det som man får på köpet när man är partner. Vår fotograf har ingen konkurrens med annan fotograf alls. Våra kunder klickar på en knapp som säger beställ fotografering vilken exklusivt visas för alla som använder vår mäklartjänst.
Det framgår vidare i din artikel att man som fotgraf får en ”orderbekräftelse” och att det inte framgår hur det fungerar?
Vi har egna säljare som använder en powerpoint- presentation som beskriver i detalj hur hela tjänsten går till. har du tagit del av den? Uppenbarligen inte! ”

 

VD Imre beskriver sin organisation på följande sätt:

”Hemverket ägs av ett stort antal respekterade och framgångsrika företagare, bl.a. tidigare ägare av Gekås i Ullared. Vår styrelse innehåller också ett antal duktiga företagare och vår ordförande är Advokat och partner i en av Sveriges största byråer. Vår ambition med Hemverket är att utmana ett befintligt system som många tycker har tagit oskäligt betalt för sina tjänster. Jag tänker då på hur många traditionella fastighetsmäklare arbetar.
Vi tycker vi gör en god gärning men självklart med en ambition att bli lönsamma som alla andra företag. Din artikel har med omedelbar verkan inneburit ett stort antal samtal från våra kunder som kräver sina pengar tillbaka med hänvisning till att dom läst din artikel och har ”förstått” att vi är oseriösa. Om du hade tagit dig tid att ringa mig, eller någon annan i vår organisation, hade du fått del av hur tjänsten faktiskt fungerar och dessutom fått höra hur våra kunder tycker att vi fungerar. Dagligen får vi utstå påhopp från mäklarbranschen som naturligtvis känner sig hotade av vår tjänst, vilket jag kan förstå eftersom vi utmanar som vi gör. Vad som inte är ok är att vi också blir utsatta på detta sätt genom dålig journalistik som dessutom ger oss stor ekonomisk skada. Denna skada gäller ju också alla dom fotgrafer som väljer att inte använda oss nu p.g.a. av din missvisande artikel.

P.g.a. av din artikel har vår säljavdelning i dag tvingats avbryta sitt arbeta med denna tjänst och har dessutom fått utstå en massa obehag från fotografer som anses sig blivit lurade. ”

Svar: Kritiken kvarstår

Artikeln skrevs sedan flera fotografer hört av sig efter att ha blivit kontaktade av Hemverkets försäljare. Uppgifterna i artikeln baserar sig dels på de muntliga informationer de fick av era försäljare, dels på de skriftliga dokument de fick på affärsuppgörelsen. Ingen av dem hörde talas om någon ”power point -presentation som beskriver i detalj hur hela tjänsten går till”. Skriftligen fick de en ”orderbekräftelse” samt allmänna villkor. Där står endast att vederbörande person utsetts till ”Utvald Partner” i en viss kommun mot ett årligt arvode av 4 000 kr. Men inte ett ord om vad han får i ersättning.

Om man på er hemsida klickar på ”kringtjänster” och väljer tex Göteborgs kommun får man fram fyra fotografer/firmor. Därpå följande text: ”Din förfrågan kommer att skickas till följande företag:” alltså till 4 företag. De får lämna anbud till kunden. Det är inte långsökt att gissa att kunden väljer den billigaste.

I övrigt har jag kollat att en dag i mitten av januari fanns på er hemsida i hela Sverige endast 230 villor/bostadsrätter till salu samt ett 30-tal namngivna ”Partner-fotografer”.

På en punkt har vi varit otydliga. Faktureringen sker via Hemverkets förmedling. Fotografen behöver inte fakturera kunden själv, vilket är en fördel. Den uppgiften är nu rättad.

Men den väsentliga invändningen kvarstår: Hemverket har – i vilket fall i dag – alldeles för få kunder. I mängder av kommuner har man inga bostäder till försäljning alls, i andra blott ett fåtal. Partner-fotografen vet inte hur många jobb han kan räkna med, i sämsta fall inga alls. Ej heller vad han kan/lyckas få betalt. Enkel matematik säger att oddsen inte är särskilt bra. Det gäller inte minst de två fotografer, som var för sig, berättade att de erbjudits bli Partner-fotograf och det när de kollade visade sig att Hemverket inte hade en enda bostad till salu i deras hemkommun.

Jag har inte haft synpunkter på Hemverkets i och för sig vällovliga avsikt att göra det billigare för konsumenterna att sälja sina bostäder. Ej heller har jag skrivit något om alla andra av era Partners – hantverkares, stylisters, försäkringsbolags, bankers mfl – möjligheter att tjäna pengar. Jag har endast haft till uppgift att se ert erbjudande ur de enskilda fotografernas synvinkel.

Se även artikeln: ”Se upp med fiffigt erbjudande”