microstock

Begreppet ”microstock” skakar om marknaden bland bildbyråer på samma sätt som ”royalty free” en gång gjorde! Alla har åsikter stora som små aktörer på marknaden…

En av de större aktörerna utalade sig för ett par år sedan om att Istockphoto sålde ”Dåliga bilder till dåliga kunder”, ännu en klassisk ”groda”. När Istockphoto hade mer trafik på sin webbplats än Getty Images, köpte de upp dom och det är idag den starkaste delen av bolaget, kvaliteten på bilderna har blivit bättre genom att man lär av varandra, och att man lyckats locka till sig bättre bidrag. Amerikanen Jim Pickerell som varit i bildbyrå branschen i över 40 år anser att vi skall flytta över till ”modified rights ready prices”, samma bilder till olika kunder men med olika priser baserat på kundens användande.

För BLF:s medlemmar känns detta nog igen från våra prisguider, men han inkluderar inte bara kommersiella köpare, utan samma bild som en bokförläggare ger 5400 kr för att använda kan en student som vill använda den i en avhandling köpa för 12 kr. Hans-Jörg Zwez som driver byrån Mauritsius Images, på den tyska marknaden, där ”rights managed” fortfarande är det vanligaste sättet att betala för en bild, och det äldsta sättet som använts på alla marknader, menar att kunden tjänar i kvalitet och engagemang från fotografen, även att partnerskapet mellan byrå och fotograf blir mera långsiktigt.

Superentreprenören Oleg Tscheltzoff som grundade Fotolia 2004 där fotografer och designers kan dela bilder och kapitalisera på dom, lyckades komma upp i 10000 försäljningar per dag ett år senare. Han förstår inte varför vi bråkar om priset på bilden, han säljer nedladningar per antal eller efter storleken på filen och det är något som klassiska byråer inte skall ge sig in på. Han tror att ”microstock” marknadens största förtjänst är att det är enkelt att köpa, både vad gäller pris och rättigheter.

Rick Becker-Lecrone som startade Digital Stock som så småningom såldes till Bill Gates Corbis, konstaterar dock att antalet sålda bilder inte är det samma som att de faktiskt används, man köper för att det är billigt skissar på dom och kastar, en del hamnar i en mapp på datorn och glöms bort. Han nämner även att fotografer köper bilder och använder som ideé underlag för egna bilder som sedan säljs till vanliga priser. Alla som räds ”microstock” vill ha en snabb universell slutledning på vad de skall göra, det kommer de inte få! Men ett par slutsatser kan man dra,

Köparens användande och vilja att betala styr branschen mer än någonsin , nya smarta entreprenörer, ekonomiskt skolade har hittat ett segment att profitera på och startat en marknad där även små konsumenter kan köpa billigt och i mängd. Fotografen kommer behöva bli bättre på att vårda sina kunder, inte bli lika statiska med priser och förenkla möjligheten att köpa.