Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd i ett principiellt viktigt mål om huruvida det är tillåtet att utan lov av upphovsmannen publicera små bilder, så kallade thumbnails. Hovrätten ansåg att publicering på nätet där två fotografiskyddade bilder ingick var tillåtet. Bland annat med motiveringen att bilderna var så små att de knappt gick att urskilja, dels hade fotografen tidigare gjort dem tillgängliga för allmänheten.

Stockholms tingsrätt hade tidigare dömt producenten som lagt ut bilderna på den egna hemsidan att ersätta upphovsmannen då bilderna ingick i marknadsföringssyfte.

 

Ägaren till hemsidan överklagade. Hovrätten friade. BLF: s Staffan Teste, som företräder fotografen, överklagade till HD. Som alltså har beviljat prövningstillstånd. Motparten har redan fått föreliggande om att yttra sig.

Ytterst få mål som överklagas tas upp av HD. Genom att nu prövningstillstånd beviljats bör vi också få klarhet i den intressanta frågan om det finns ”citaträtt av bilder i Sverige” eller ej.
– Det är skönt att HD bebiljat prövningstillstånd. Skulle hovrättens dom stå sig skulle alla små bilder tagna av en fotograf plötsligt få användas fritt, säger Staffan.